Công ty Luật TNHH Faith tổ chức đi từ thiện tại Thôn Nàng Cảng, xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai kết hợp đi nghỉ mát tại huyện SaPa, tỉnh Lào Cai

(Ngày đăng:12-08-2019 - Lượt xem: 1261)
Công ty Luật TNHH Faith tổ chức cho Nhân viên văn phòng đi từ thiện tại Thôn Nàng Cảng, xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó Công ty cũng kết hợp tổ chức cho nhân viên và người nhà đi nghỉ mát tại huyện SaPa, tỉnh Lào Cai.